Czynniki wpływające na rozwój przemysłu venture capital

Opublikowano: 04.08.2001 r.

Autor: Bogusław Cesarz / Franz Cissarz

Wpływ na rozwój rynku venture capital, poza ogólnym poziomem przedsiębiorczości, skłonności do ponoszenia skalkulowanego ryzyka i inowacyjności samego społeczeństwa, czy - wężej - jego przedsiębiorczej części, niebagatelny wpływ mają czynniki polityczne - przepisy prawa dotyczące funkcjonowania spółek, rynku kapitałowego czy przepisy fiskalne.

Rozwój rynku venture capital  zależy oczywiście od warunków, jakie istnieją w miejscu prowadzenia inwestycji. Do najważniejszych czynników mających wpływ na stopień rozwoju branży należą:

1.      czynniki środowiskowe, które możemy podzielić na :
a)      społeczno polityczne:
·        klimat polityczny i społeczny przychylny prywatnej przedsiębiorczości,
·        tworzenie (lub istnienie) „kultu” pracy,
·        poszanowanie sukcesu jednostki,
·        zainteresowanie sukcesami osiąganymi przez venture capital w innych krajach (USA),
·        chęć naśladownictwa i „importowania” tych sukcesów;
b)      ekonomiczne:
·        stabilne warunki działalności gospodarczej ( niska inflacja, wzrost gospodarczy),
·        rynek „byka” na giełdzie,
·        duży, zunifikowany rynek,
·        wydatki na badania i rozwój jako warunek sine qua non rozwoju przedsięwzięć o charakterze technologicznym;
2.      czynniki kształtujące stronę popytową:
·        zmiany w strukturze gospodarki, wzrost liczby przedsiębiorstw małych i średnich,
·        proces dekoncentracji ( zapotrzebowanie na transakcje typu MBO ),
·        prywatyzacja sektora publicznego;
3.      czynniki kształtujące stronę podażową:
a)      rozwój infrastruktury rynku venture capital:
·        rozbudowa rynku wyjść (rozwój rynków kapitałowych i powstanie obrotu giełdowego),
·        zmiany w prawie o spółkach umożliwiające nabywanie przez przedsiębiorstwa własnych akcji,
·        konglomeratyzacja (proces dywersyfikacji działalności dużych korporacji poprzez nabywanie udziałów w innych podmiotach otworzył funduszom venture capital dodatkową drogę wycofania zainwestowanego kapitału);
b)        działania mobilizujące kapitały prywatne (bodźce fiskalne):
·        oddziaływania regulacyjne rządu, zwłaszcza w sferze preferencji podatkowych dla finansujących przedsięwzięcia gospodarcze (najbardziej znanym przykładem takich działań jest brytyjski Business Expansion Scheme – BES);
·        liberalizacja zasad inwestowania przez inwestorów instytucjonalnych,
·         zmniejszanie podatku od zysków kapitałowych;
c)      podaż funduszy publicznych:
·         bezpośrednie zaangażowanie czynnika publicznego (enterprise boards, regionalne agencje rozwoju, fundusze venture capital będące własnością państwa),
·         pośrednie (kapitałowe) zaangażowanie czynnika publicznego (Small Business Investment Companies, refundacja strat).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Pan na poczcie. Jak skutecznie bronić się przed niechcianą korespondencją urzędową?Ile to razy byliśmy stawiani w niekomfortowej sytuacji, kiedy listonosz wręczał nam pismo, którego wolelibyśmy nigdy nie otrzymać? Czy da się (...)
Makroekonomiczne znaczenie funduszy venture capitalNie da się przecenić wpływu funduszy wysokiego ryzyka na dynamikę rozwoju rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.
Venture capital a inne formy finansowania inwestycji.Podstawowym podziałem dotyczącym form finansowania przedsięwzięć jest podział ze względu na charakter kapitału. Wyróżniamy kapitał obcy i własny.