Geneza i rozwój funduszy venture capital w Polsce

Opublikowano: 13.12.2000 r.

Autor: Bogusław Cesarz / Franz Cissarz

W wielu krajach zaangażowanie czynnika publicznego w sektor venture capital jest na znaczącym poziomie. W Polsce czynnik ten miał decydujące znaczenie w zainicjowaniu i rozwoju rynku venture capital w latach 90-tych i opierał się głównie na środkach pochodzących z krajów zachodnich.

Pierwszym funduszem typu venture capital w Polsce był, wspomniany już, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, skapitalizowany w oparciu o środki rządu USA. To właśnie amerykański Kongres, uchwalając tzw. SEED Act (Support for East European Democracies) w 1990 roku, spowodował, że utworzono wspomniany wyżej fundusz, zasilając go kapitałem 240 milionów dolarów.

Nie było to jedyne przedsięwzięcie wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce przez instytucje dysponujące zagranicznymi środkami publicznymi. Do nich należy także zaliczyć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), brytyjski Fundusz Know-How oraz unijny program PHARE/STRUDER, który część środków przeznaczył na Regionalne Fundusze Kapitałowe w Katowicach i Łodzi. Natomiast kapitał publiczny pochodzenia krajowego wspiera fundusze regionalne, z których największą kapitalizację (100 mln zł) posiada Fundusz Górnośląski.

Zaangażowanie zagranicznego czynnika publicznego w venture capital w Polsce przedstawia poniższa tabela.

Zaangażowanie czynnika publicznego w venture capital w Polsce

W 1999 roku fundusze venture capital zainwestowały w Polsce ponad 177 milionów euro. Jest to niewiele w porównaniu do liderów rynku venture capital w Europie, do których należą Wielka Brytania, Francja i Niemcy. W tych trzech krajach fundusze venture capital zainwestowały w 1999 roku łącznie 17,5 miliarda euro, co stanowi prawie 70 procent ogólnej kwoty rozdysponowanej przez venture capital. Jednakże kwota zaangażowana w Polsce przekroczyła kwoty zaangażowane przez venture capital w takich krajach Unii jak Portugalia, Grecja, Austria. Trzeba jednak zaznaczyć, że potencjał konsumencki w Polsce jest większy niż w wymienionych wyżej krajach. W sumie w Polsce funkcjonuje ponad 30 funduszy, które mogą być określane jako venture capital, a wartość środków, jakie zdołały zgromadzić w ciągu  ostatniej dekady, przekracza 1 miliard dolarów. W większości są to fundusze zagraniczne.

Duże nadzieje pokładano w funduszach NFI – część funduszy dokonało już znaczących inwestycji poza pierwotnym programem. Znaczna część ekspertów uważa jednak, że błędna polityka państwa zaprzepaściła szansę na przekształcenie NFI w sprawnie funkcjonujące fundusze venture capital.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Pan na poczcie. Jak skutecznie bronić się przed niechcianą korespondencją urzędową?Ile to razy byliśmy stawiani w niekomfortowej sytuacji, kiedy listonosz wręczał nam pismo, którego wolelibyśmy nigdy nie otrzymać? Czy da się (...)
Makroekonomiczne znaczenie funduszy venture capitalNie da się przecenić wpływu funduszy wysokiego ryzyka na dynamikę rozwoju rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.
Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capitalWażnym częścią procesu inwestowania venture capital jest jego aspekt prawny. Od właściwego przygotowania tego etapu procesu inwestycyjnego zależy (...)