Geneza i rozwój funduszy venture capital w Polsce

Opublikowano: 13.12.2000 r.

Autor: Bogusław Cesarz / Franz Cissarz

W wielu krajach zaangażowanie czynnika publicznego w sektor venture capital jest na znaczącym poziomie. W Polsce czynnik ten miał decydujące znaczenie w zainicjowaniu i rozwoju rynku venture capital w latach 90-tych i opierał się głównie na środkach pochodzących z krajów zachodnich.

Pierwszym funduszem typu venture capital w Polsce był, wspomniany już, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, skapitalizowany w oparciu o środki rządu USA. To właśnie amerykański Kongres, uchwalając tzw. SEED Act (Support for East European Democracies) w 1990 roku, spowodował, że utworzono wspomniany wyżej fundusz, zasilając go kapitałem 240 milionów dolarów.

Nie było to jedyne przedsięwzięcie wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce przez instytucje dysponujące zagranicznymi środkami publicznymi. Do nich należy także zaliczyć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), brytyjski Fundusz Know-How oraz unijny program PHARE/STRUDER, który część środków przeznaczył na Regionalne Fundusze Kapitałowe w Katowicach i Łodzi. Natomiast kapitał publiczny pochodzenia krajowego wspiera fundusze regionalne, z których największą kapitalizację (100 mln zł) posiada Fundusz Górnośląski.

Zaangażowanie zagranicznego czynnika publicznego w venture capital w Polsce przedstawia poniższa tabela.

Zaangażowanie czynnika publicznego w venture capital w Polsce

W 1999 roku fundusze venture capital zainwestowały w Polsce ponad 177 milionów euro. Jest to niewiele w porównaniu do liderów rynku venture capital w Europie, do których należą Wielka Brytania, Francja i Niemcy. W tych trzech krajach fundusze venture capital zainwestowały w 1999 roku łącznie 17,5 miliarda euro, co stanowi prawie 70 procent ogólnej kwoty rozdysponowanej przez venture capital. Jednakże kwota zaangażowana w Polsce przekroczyła kwoty zaangażowane przez venture capital w takich krajach Unii jak Portugalia, Grecja, Austria. Trzeba jednak zaznaczyć, że potencjał konsumencki w Polsce jest większy niż w wymienionych wyżej krajach. W sumie w Polsce funkcjonuje ponad 30 funduszy, które mogą być określane jako venture capital, a wartość środków, jakie zdołały zgromadzić w ciągu  ostatniej dekady, przekracza 1 miliard dolarów. W większości są to fundusze zagraniczne.

Duże nadzieje pokładano w funduszach NFI – część funduszy dokonało już znaczących inwestycji poza pierwotnym programem. Znaczna część ekspertów uważa jednak, że błędna polityka państwa zaprzepaściła szansę na przekształcenie NFI w sprawnie funkcjonujące fundusze venture capital.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz

Powiązane posty

Zalety i wady finansowania inwestycji poprzez vent... Wśród zalet finansowania typu venture należy wykazać w pierwszej kolejności możliwość realizacji naw...
Czynniki wpływające na rozwój przemysłu venture ca... Rozwój rynku venture capital  zależy oczywiście od warunków, jakie istnieją w miejscu prowadzenia in...
Geneza i historia zjawiska venture capital Klasycznym i jednocześnie chyba najbardziej spektakularnym przykładem wsparcia pomysłodawcy znacznym...

Powiązane posty

Ile kapitału potrzeba by założyć firmę? Model finansowania (bardzo) małego biznesu.By twój biznes był biznesem, nie eksperymentem, krótkim, nieprzyjemnym epizodem w Twoim życiu, musisz zadbać o wystarczającą ilość gotówki w kasie.
Pan na poczcie. Jak skutecznie bronić się przed niechcianą korespondencją urzędową?Ile to razy byliśmy stawiani w niekomfortowej sytuacji, kiedy listonosz wręczał nam pismo, którego wolelibyśmy nigdy nie otrzymać? Czy da się (...)
Zalety i wady finansowania inwestycji poprzez venture capitalKorzyści z inwestycji venture capital zdecydowanie przewyższają wynikające z tego faktu ograniczenia i wpływają korzystnie na konkurencyjność (...)